Ctíme tradičné hodnoty

PRÁCA

Vďaka práci je ľudstvo nositeľom veľkých ideálov, hodnôt a neustáleho rozvoja. Dobre vykonaná a  ohodnotená práca je základným predpokladom pre rozvoj človeka a spoločnosti.

CHARAKTER SPOLOČNOSTI

Budovanie a rozvoj  vlasti, teda územia, kde žijeme, kde žili už naši dedovia, bude klásť dôraz na obnovenie dôvery medzi ľuďmi, a zabezpečí rovnováhu práv a povinností všetkých občanov.

HÁJENIE ZÁUJMOV VŠETKÝCH

Pre všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a spoločne vykoreniť všetky neduhy spoločnosti, ktoré tu dnes vnímame a ktoré nás trápia.

Nothing found.

7

Kandidátov do EU

9

naše číslo v EU voľbách

5

hlavných cieľov

28

rokov sme tu
Dúhový zamat

Smiešny kabaret

Budúcnosť programu Erasmus +

Európsky parlament schválil dvojnásobný rozpočet pre Erasmus+, ktorý sa zvýši o 24 mil.€ pre obdobie 2021-2027. My,…