Ctíme tradičné hodnoty

PRÁCA

Vďaka práci je ľudstvo nositeľom veľkých ideálov, hodnôt a neustáleho rozvoja. Dobre vykonaná a  ohodnotená práca je základným predpokladom pre rozvoj človeka a spoločnosti.

CHARAKTER SPOLOČNOSTI

Budovanie a rozvoj  vlasti, teda územia, kde žijeme, kde žili už naši dedovia, bude klásť dôraz na obnovenie dôvery medzi ľuďmi, a zabezpečí rovnováhu práv a povinností všetkých občanov.

HÁJENIE ZÁUJMOV VŠETKÝCH

Pre všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a spoločne vykoreniť všetky neduhy spoločnosti, ktoré tu dnes vnímame a ktoré nás trápia.

7

Kandidátov do EU

9

naše číslo v EU voľbách

5

hlavných cieľov

28

rokov sme tu
Dúhový zamat

Smiešny kabaret

Peniaze hýbu politikou

Ľahko sa robí kampaň, keď sú peniaze. Ešte sa ľahšie robí kampaň, keď je veľa peňazí. Voľby skončia a čo……

Práca a pláca

Podľa publikovaných dát z decembra 2018 (statdat.statistics.sk), bola priemerná  mzda v hospodárstve na Slovensku 984 €…