Erasmus

Európsky parlament schválil dvojnásobný rozpočet pre Erasmus+, ktorý sa zvýši o 24 miliónov eur v období rokov 2021-2027. My, Strana Práce, súhlasíme a takisto sa chceme uberať touto cestou — podporovať vzdelávanie a získavanie pracovných skúseností pre mladých študentov, absolventov športovcov, mládež a i.

Počuli ste o Erasmus+ mobilite? V skratke ide o podporu aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Mnohým vám zíde na um: nie je to míňanie našich peňazí? Je to potrebné? Odpoveď: Áno! Je to treba. Nie každý študent má možnosť ísť študovať do zahraničia, prípadne niekde vycestovať sám. Nie každý je zo sociálne silných pomerov a preto je tu príležitosť pre každého. My, Strana Práce, budeme úpenlivo dbať na ďalšie navýšenie rozpočtu, ak to naďalej bude prinášať svoje ovocie. Považujeme vzdelanie mladých za jeden zo základných pilierov úspešnej spoločnosti. Osobne som sa zúčastnila Erasmus+ a vidím v tom obrovskú výhodu minimálne vo všeobecnom rozhľade, v porovnaní univerzít, v možnosti naučiť sa vnímať pohľad výučby aj z inej perspektívy, ako aj nové študijné možnosti a cestovanie do doposiaľ nepoznaných miest a krajín.

Oplatí sa zvyšovať rozpočet? Na otázku nám odpovedá správa z Európskej komisie, ktorá hodnotí priebežný stav program Erasmus + za obdobie polovici trvania 2014-2019:

Z hodnotenia vyplýva, že Erasmus + naplnil očakávania a prekročil väčšinu stanovených ukazovateľov, stanovených na právnom základe. Od roku 2018 sa Erasmus + rozšíril o mobilitu žiakov vzdelávajúcich sa v rámci OVP (odborného vzdelávania a prípravy) i učňov.

V súčasnosti prebiehajú debaty o poskytovaní študentských pôžičiek na magisterské štúdium. Čo si myslíte o študentských pôžičkách, poskytovaných v rámci EÚ?

Lenka Humajová

Dúhový zamat

Smiešny kabaret

Budúcnosť programu Erasmus +

Európsky parlament schválil dvojnásobný rozpočet pre Erasmus+, ktorý sa zvýši o 24 mil.€ pre obdobie 2021-2027. My,…