Financovanie Strany práce

Oznámenie o prijatých daroch

Strana práce prehlasuje, že na základe Zákona o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z.z. podľa paragrafu 22 odsek 5 v roku 2018 neprijala žiadne dary,členské príspevky a ani iné bezodplatné plnenia, ktoré by prevyšovali 2-násobok minimálnej mzdy v Slovenskej republike.
Sme financovaní z vlastných zdrojov a darov od jednotlivcov, ktorí podporujú náš program.