Východiská Strany práce:

Vznik, alebo korene SP môžeme nájsť v Uhorských sociálnych stranách ako bola Slovenská sociálnodemokratická strana Uhorska a strany vznikajúce na platforme rakúskej internacionály akou bola Československá sociálna demokratická strana dělnická.

Po vzniku ČSR v roku 1918 sa zo spomínaných strán kreovala na báze proti monarchistickej vlne nová Sociálnodemokratická strana, ktorá fungovala do roku  1939 a v tej dobe sa zbavila komunistického krídla a viacej sa zbližovala s národno socialistickými stranami.

Po rozpade ČSR na území Čiech a Moravy vzniká z tejto platformy Národní strana práce, ktorá bola základom demokratického, tiež tzv. nekomunistického odbojového hnutia v českých krajoch.

Na území Slovenska v období 1939-1945 boli okrem oficiálnej vládnej strany HSĽS povolené iba strany zastupujúce nemeckú a maďarskú menšinu a z tohto dôvodu oficiálne fungovanie iných strán ako aj Strany práce nebolo možné.

Vývoj po roku 1945:

Hneď po obnovení demokratického zriadenia a pluralitného politického systému v obnovenej ČSR, v kruhoch sociálne orientovaných subjektov vznikli konflikty medzi zástancami spolupráce s komunistami a odporcami tejto spolupráce. Toto obdobie možno charakterizovať ako samotný vznik Strany práce, ku ktorému došlo na základe toho, že zo štruktúr Sociálnodemokratickej strany sa oddelilo pravicovo-kresťansky orientované krídlo. Dňa 20.01.1946 sa uskutočnila ustanovujúca konferencia Strany práce, na ktorej bol za predsedu zvolený Ivan Frlička a podpredsedom sa stal Alexander Bahurinský, čestným predsedom bol menovaný Ivan Dérer. Touto ustanovujúcou konferenciou sa stala Strana práce treťou politickou stranou na Slovensku. Strana práce zriadila tlačový orgán, ktorý sa nazýval Hlas práce a od 01.01.1948 Nový hlas. Strana práce bola v marci 1946 prijatá do Národného frontu a svoju činnosť smerovala k tomu, aby oslovila živnostníkov, remeselníkov, inteligenciu a roľníkov. Neskôr vplyvom politickej krízy došlo k pričleneniu strany k ČSSD, kde zotrvala do svojho „dobrovoľného“ rozpustenia v roku 1948 pod vplyvom zachvátenia moci KSČ.

Novodobá história Strany práce:

Strana práce ako jedna z piatich pôvodných politických strán na Slovensku bola obnovená a daná do registra MV SR 20. 08. 1991, jej predsedom sa stal JUDr. Július Olexa, ktorého v roku 2007 nahradil Ing. Anton Čapkovič. Od februára 2013 do januára 2019 bol  predsedom strany Andrej Vaľo. Strana sa v tomto období sústreďovala predovšetkým na komunálnu politiku. Od  11. januára 2019 je novozvoleným predsedom strany Doc. MUDr. Filip Danninger, CSc.

Úspechom strany v komunálnych voľbách v roku 2018 je volebné víťazstvo na post primátora Humenného, ktorým sa stal PhDr. Ing. Miloš Meričko, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva v Humennom za Stranu práce.

Strana práce sa v novodobej histórii nezúčastnila parlamentných volieb a podieľala sa striktne iba na komunálnej politike a to na platforme kresťansko-sociálnej a národno-občianskej, s väzbami na sesterské strany v zahraničí akou je Labour party vo Veľkej Británii, PvDA v Holandsku, DNA Nórsko a ďalšie politické strany v EÚ, ale aj mimo EÚ. Heslom strany sa stal latinský výrok

Non multi, sed multa – „nie mnohí, ale mnoho činov“

Ambíciou strany do budúcna, je zúčastniť sa v roku 2019 volieb do Európskeho parlamentu, ako aj parlamentných volieb v roku 2020.