Klimatické zmeny patria k prioritám ochrany života a životného prostredia, ekosystému, povrchových a podzemných vôd, preteplených miest a postupujúcej erózie ornej pôdy.

Strana práce pripravuje iniciatívu štátneho programu zalesňovania Slovenska Zelené srdce Európy s víziou vysadiť 5 450 421 stromov  – čo Slovák, to strom – v mestách a vo voľnej krajine.

Zalesňovacie práce by sa mohli začať realizovať po parlamentných voľbách 2020 ako súčasť  vládneho programu v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, LESMI Slovenskej republiky, š. p. a viacerými nadáciami, podporujúcimi tvorbu a ochranu životného prostredia.

Vysádzanie stromov je účinným nástrojom zlepšovania kvality ovzdušia, zadržiavania vody v krajine, zmiernenia tropických horúčav v preteplených mestách ako aj prírodným liekom na celkové ozdravenie krajiny.

Strom ukazuje cestu nahor.

Autor: PhDrDana Podracká