Zachovať individuálne právo na držbu zbraní v rozsahu súčasne platnej legislatívy