Peniaze alebo život?

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý by mal podľa rezortu vnútra  nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020, vyvoláva tri základné otázky:

  1. Je vôbec potrebná takáto zmena?
  2. Komu to prinesie zisk?
  3. Prečo sa každá jedinečná bytosť zmení na číslo, vygenerované kryptografickým kľúčom?

Odpovede nie sú bezvýznamné. Rodné číslo bolo zavedené ako identifikátor obyvateľstva v Československu sa začal používať od roku 1924.  Upravené pre  SR bolo zákonom č. 301/1995 Z. z. Z rodného čísla sa dá určiť dátum narodenia osoby, oblasť narodenia a pohlavie. Z praktického pohľadu si každý, kto sa pozrie na rodné číslo vie hneď vydedukovať o človeku základné a veľmi dôležité informácie. Je to muž, alebo žena, koľko má rokov. Je to veľmi dôležitá a rýchla informácia napr. pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí okamžite vedia identifikovať, či ide o ženu, alebo muža a jeho vek. Toto má veľký význam napr. pri podaní krvi, aby nedošlo k zámene. Systém rodných čísiel však nepočíta s tzv. „tretím“  pohlavím, čo sa dnes stáva zdrojom rôznych debát aj v súvislosti s transgender agendou. Preto je na mieste otázka? Prečo chceme presadiť nový identifikátor osôb z ktorého nikto nič nevie vyčítať, ani len pohlavie? Nie je to už odrazená snaha o zmenu spoločnosti?

Tí, ktorí to presadzujú sa  nabalia a  už teraz si mädlia ruky. V Česku zmenu rodných čísiel na iný identifikátor odmietli ako drahú a nič zásadného neprinášajúcu zmenu, kopa administratívy so zavádzaním a prakticky prínos nulový. Tí, čo chcú človeka znova meniť na číslo, na „jedinečný bezvýznamný identifikátor“, neprichádzajú z minulosti, ale z budúcnosti. Mení sa nám spoločnosť, ktorá chce mať z ľudí len anonymné čísla?

Stanovisko Strany práce voči týmto trendom: zásadné Nie.