Volebné tézy Strany práce

Ciele Strany práce

je zmeniť prítomnosť, aby sme vytvorili budúcnosť pre naše deti. Jej úlohou je odovzdať naším deťom prosperujúcejšiu,…

Sme hodnotová strana

Strana práce je hodnotová strana, ktorá si ctí tradičné hodnoty. Za základné piliere rozvoja spoločnosti považuje…

Nový charakter spoločnosti

Strana práce bojuje za nový charakter spoločnosti: spoločnosti, ktorá bude klásť dôraz na budovanie a rozvoj…

Hájiť záujmy všetkých

Strana práce je tu pre všetkých a chce hájiť záujmy všetkých, ktorí sa živia poctivou prácou a vytvárajú hodnoty.……

Ideová orientácia

Ideová orientácia Strany práce je kresťansko - sociálna.

Morálne hodnoty

Našou snahou je osloviť všetkých ľudí, ktorí žijú a pracujú na Slovensku a nie je im ľahostajný osud krajiny. Chceme…