Alojz Hlina, predseda KDH, mlčí a nepodáva jednoznačné stanovisko k registrovaným partnerstvám. Mlčí, lebo — mlčať je zlato, kým nebude jasný povolebný výsledok a spolupráca s PS a Spolu. Nielen Hlina prijal rolu v smiešnom kabarete. Hodnotová orientácia KDH sa vymieňa za účelové politické hry. Veď boj o moc je len hra. Alebo nie je? Neprináleží nám hodnotiť iné strany, ich rozhodnutia sledujú vlastné politické ciele.

Strana práce odmieta smiešny kabaret, v ktorom vystupujú terajšie a budúce celebrity, aby predvádzali svoju vlastnú šou. Aliancia za rodinu vyjadrila svoj jasný postoj, ktorý deklarovala verejnou výzvou. Žiadajú v nej dištancovať sa od „zrady hodnôt“. My sa stotožňujeme s takýmto postojom.

Jednou z priorít Strany práce je podpora rodiny. Podpora pôrodnosti a mladých rodín s deťmi. Avšak, rodina nie je single, ani registrované partnerstvo.

Ohradzujeme sa voči požiadavkám „dúhových“ za registrované partnerstvá, mať rovnaké práva na rodinu ako heterosexuálne páry s deťmi. V kresťanskej symbolike meno Ježiš znamená novú dúhu. Ale zneužitie symbolu dúhy na deklarovanie práv LGBT považujeme za znesväcovanie nielen symbolu kresťanstva, ale aj poslania a hodnôt rodiny.

Čo je cisárovo, patrí cisárovi, čo je Božie, patrí Bohu. Einstein povedal, že Boh nehrá kocky. A nehrá ani v kabarete.

V rozprávke o Cisárových nových šatách falošní tkáči oblečú cisára do nových šiat, aby sa v nich prešiel medzi ľuďmi. Dieťa, ktoré nevie, čo je predstieranie, vykríkne: „Cisár je nahý!“

Koľko máme falošných tkáčov v politike? Politicky vzaté, treba sa opýtať detí, či potrebujú otca a mamu.