Voľby do EU

Zoznam kandidátov do EU volieb

000 dní 00 hodín 00 minút 00 sekúnd


do začiatku volieb EU

Doc. MUDr. Filip Danninger, CSc.

Životopis
lekár, vedec a univerzitný docent, vedúci lekár Centra mikroinvazívnej chirurgie a hepatológie v Bratislave

Prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD.

Životopis
lekár, vedec a univerzitný profesor, prodekan LF SZU v Bratislave

JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, PhD.

Životopis
bývalá riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania MŠ SR

Ing. Adrián Ondrovič, PhD.

Životopis
vedec, ekonóm, environmentalista, zamestnanec EÚ SAV v Bratislave

Bc. Lenka Humajová

Životopis
poslucháč 5. ročníka, Masarykova univerzita, Brno

Ing. Jaroslava Marcineková

Životopis
ekonóm, súkromný podnikateľ, Bratislava